Μήνυμα προειδοποίησης

Πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην συγκεκριμένη φόρμα. Οι τρόποι σύνδεσης εξηγούνται στις που σας δόθηκαν.

Καταγραφή Έκτακτου Συμβάντος Σχολικών Μονάδων ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας